Schaduwrapportage VN-verdrag Handicap

In het VN-verdrag Handicap zijn afspraken gemaakt over mensenrechten van mensen met een beperking of chronische ziekte. Hierbij draait het om de beleving van mensen met een beperking zelf. Daarom heeft de Alliantie VN-verdrag Handicap het voortouw genomen voor deze schaduw-rapportage. In deze rapportage staan de dagelijkse praktijk en ervaringen van mensen met een beperking centraal, ondersteund door cijfers over participatie en uitsluiting. De rapportage wordt in 2020 aangeboden aan het VN-comité in Genève.

List of Issues 2022

Het VN-comité heeft de Nederlandse overheid een lijst met vragen gestuurd over de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. Meer over de achtergrond van deze vragen en de rode draden erin, lees je in ons nieuwsbericht van 2 mei 2022.

Download List of Issues

Update 2022 Schaduwrapportage 2019 – Engelse versie

De schaduwrapportage van 2019 is in het Engels vertaald en aangepast aan de rapportagevereisten die het VN-comité stelt. Bij deze vertaling is een update gedaan met een aantal actualiteiten. Zo staat de erkenning van de Nederlandse Gebaren Taal er nu in. Ook is de impact van de Covidmaatregelen meegenomen in de rapportage.

Download update schaduwrapportage met bijlagen (in het Engels)

Schaduwrapport VN-verdrag Handicap – 2019 (pdf)

Schaduwrapport VN-verdrag Handicap (word)

Schaduwrapport Eenvoudige versie (pdf)

Schaduwrapport Eenvoudige versie (word)

Bijlage I – Verslag raadpleging VN-vertelpunt (pdf)

Bijlage I – Verslag raadpleging VN-vertelpunt (word)

Bijlage II – Achterbanraadpleging NGO-rapportage VN-verdrag Handicap (pdf)

Bijlage II – Achterbanraadpleging NGO-rapportage VN-verdrag Handicap (word)

Bijlage III – Citaten uit achterbanraadpleging en VN-vertelpunt (pdf)

Bijlage III – Citaten uit achterbanraadpleging en VN-vertelpunt (word)