Deze website is ontwikkeld door de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag. De Alliantie is een verband waarin verschillende organisaties en netwerken met elkaar samenwerken. De Alliantie kent geen formele rechtsvorm; het is een informeel platform voor het creëren en samenbrengen van gezamenlijke boodschappen. Het perspectief van mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte staat centraal. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking vormt de basis voor alles wat de Alliantie beweegt.

Deze website draagt bij om de in artikel 33 van het Verdrag genoemde betrokkenheid en participatie vanuit het maatschappelijk middenveld te bewerkstelligen waarbij aan alle vormen van beperkingen aandacht wordt besteed.

De organisaties en netwerken in de Alliantie werken met elkaar samen omdat ze de rechten van personen met een beperking, aandoening of chronische ziekte belangrijk vinden. Ze willen dat deze rechten goed worden toegepast in Nederlandse wetgeving en beleid en in de uitvoeringspraktijk. De Alliantieorganisaties streven naar een inclusieve samenleving en zien het VN-verdrag als een krachtig instrument hiervoor.