Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Vorige week (7-11 oktober) was het de Week van de Toegankelijkheid: door het hele land vonden er activiteiten plaats om aandacht te vragen voor de positie van mensen met een beperking. Een van de hoogtepunten was de ondertekening door zeven gemeenten van het manifest Iedereen doet mee!

De gemeenten – Den Bosch, Ede, Noordenveld, Sint Anthonis, Vught, Waalre en Zoetermeer – sloten zich daarmee aan bij een netwerk van gemeenten die zich inzetten voor een inclusieve samenleving. Het VNG-project Iedereen doet mee! bevordert dat alle gemeenten aan de slag gaan met het VN-Verdrag Handicap.

Den Bosch
In Den Bosch vond de ondertekening van het manifest plaats tijdens de prijsuitreiking van de eerste Toegankelijkheidsprijs. Uiteindelijk kon er maar één winnaar zijn. Kindcentrum Meerlaer ontving een wisseltrofee en cheque ter waarde van €3000,-. uit handen van wethouder Kâhya. De wethouder: ‘Het is een mooi voorbeeld van inclusie (voor kinderen met en zonder beperkingen). En een stimulans voor anderen. De Meerlaer zorgt dat kinderen elkaar al op jonge leeftijd ’gewoon’ gaan vinden. Ze leren omgaan met onderlinge verschillen en overeenkomsten. Wat het kindcentrum doet, lijkt vanzelfsprekend, maar is het zeker niet. Ze dragen bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen. Dat begint bij onze kinderen. Zij maken het verschil in de toekomst.’

Ede
Ook Ede heeft een mooie bijeenkomst georganiseerd waarbij het manifest Iedereen doet mee! werd ondertekend. Er werden onder andere enkele gebaren van de Nederlandse Gebarentaal geleerd en er vonden verrijkende gesprekken plaats tussen de deelnemers. Ede heeft een groep koplopers: inwoners met een beperking die een klankbordgroep vormen voor de gemeente. Samen maken ze gemeente Ede stapje voor stapje toegankelijker. Het manifest is ondertekend door wethouder Inclusie en Integratie, Lex Hoefsloot, en koplopers Yvonne van Geel en Elbert Verhaaf.

Noordenveld
Noordenveld organiseerde in de Week van de Toegankelijkheid een heleboel activiteiten. Zo hebben alle ambtenaren ‘blind’ geluncht, was er een Lezing ‘Leven met autisme’ en konden mensen voor wie dit anders niet mogelijk is, genieten van het uitzicht op de Onlanden. Op het symposium presenteerde wethouder Ipema de lokale inclusie agenda en vertelde Toegankelijk Noordenveld meer over de samenwerking met de gemeente en verschillende activiteiten die zij uitvoeren.
Ipema: ‘In de Noordenveldse samenleving krijgt het VN-Verdrag Handicap steeds meer bekendheid. Het draagvlak om te komen tot oplossingen die eraan bijdragen dat iedereen kan meedoen is groot en groeiende.’

Sint Anthonis
Sint Anthonis vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom sluiten zij zich samen met het Platform Gehandicapten aan bij het manifest Iedereen doet mee! Op de vrijdagmiddag sluiten zij de Week van de Toegankelijkheid met ondertekening van het manifest. Tijdens de bijeenkomst stonden ervaringsverhalen en vragen centraal zoals: wat betekent het hebben van een beperking voor het dagelijkse leven en het meedoen in de samenleving en wat kunnen we nog verbeteren?
Wethouder Rob Poel: ‘We willen dat in onze gemeente wordt nagedacht over hoe we mensen met een beperking zo goed mogelijk deel kunnen laten uitmaken van onze samenleving.’

Vught
Wethouder Saskia Heijboer ondertekende samen met Elise Adriaanse, voorzitter Toegankelijk Vught het manifest op de vrijdagochtend in de Week van de Toegankelijkheid. Tegelijk introduceerden De Koninklijke Horeca en Visio de Vlasborch de braille menukaart, een primeur in de gemeente Vught. In Nederland zijn er al ondernemers die een braille menukaart hebben. Maar wat het uniek maakt, is dat in Vught meerdere ondernemers in een gemeente hier gelijktijdig toe overgaan.

Waalre
Op de dinsdag van de Week van de Toegankelijkheid ondertekende Lianne Smit, wethouder sociaal domein, samen met voorzitter van de Participatieraad, Henk de Graaf, het manifest Iedereen doet mee!. Met het ondertekenen van dit manifest, laat de gemeente inwoners zien dat het een echte inclusieve gemeente wil zijn, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. De Participatieraad behartigt de belangen voor de inwoners van Waalre met een beperking. De voorzitter tekent mede namens hen dit manifest.
Wethouder Smit: ‘De ondertekening van dit manifest is bijzonder. We zijn na de koplopergemeenten een van de volgende gemeenten die het manifest ondertekenen. Het is een succes dat we samen willen vieren. De Alliantie VN-Verdrag, die de aanvraag voor het manifest toetst, heeft onze aanmelding voorgelegd aan verschillende inwoners en ook zij vinden dat de gemeente Waalre laat zien dat er stappen worden gezet naar een inclusieve samenleving. Een mooi compliment én een aanmoediging om hiermee door te gaan.’

Zoetermeer
Op donderdag 10 oktober ondertekende Zoetermeer het manifest. De handtekeningen werden gezet door wethouder Ter Laak en Erica Wouterloot van de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer. Een leuke andere actie van de gemeente in deze bijzondere week was de communicatie van de mascotte ‘Sweet Lake Man’. Die kwam regelmatig langs in de media om aandacht te vragen voor toegankelijkheid, inclusie en het VN-Verdrag Handicap.
Wethouder Ter Laak: ‘We gaan er alles aan doen om het VN-verdrag Handicap verder in te voeren. Dit doen we samen met mensen met een beperking, vanuit gelijkwaardigheid maar met oog voor de verschillen tussen mensen.’ Ook is de website van de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer vanaf vandaag officieel live. Een site die voldoet aan alle eisen voor toegankelijkheid. Dat heeft de Toegankelijkheidsraad goed gedaan!’

Meer informatie
Manifest Iedereen doet mee

Bron: VNG