Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Hebben mensen met een beperking of chronische ziekte dezelfde kansen als anderen?  De Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag handicap is door het VN-comité in Genève gevraagd om inzicht te geven in de huidige stand van zaken in NederlandDe uitkomsten hiervan worden gebruikt om de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag in Nederland in kaart te brengen en daar waar knelpunten zijn de Nederlandse overheid hierop aan te spreken.

Onze onderzoekers hebben afgelopen maanden veel informatie verzameld over het VN verdrag in de praktijk o.a. in groepsbijeenkomsten en door literatuurstudie. Via deze vragenlijst vragen we aanvullingen. We willen weten wat u de belangrijkste knelpunten vindt bij de naleving van het VN verdrag. Voor het VN comité mogen we maar een beperkt aantal pagina’s inleveren, dus uiteindelijk moeten we keuzes maken.

Ga naar de vragenlijst.