De Alliantie organiseert voor mensen die hun ervaringen willen inzetten voor organisaties die het VN-verdrag moeten uitvoeren laagdrempelige trainingen op verschillende plaatsen in het land. Omdat we niet kunnen voorzien hoe de maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus er uit zien wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van online trainingen. Daarnaast worden wanneer de omstandigheden dat toelaten eind 2020 ook nieuwe trainingen op locatie georganiseerd. Zodra deze data bekend zijn worden deze gepubliceerd op de site en is het mogelijk hiervoor in te schrijven.