De Alliantie wil niet alleen dat de rechten zoals opgenomen in het VN-verdrag Handicap goed worden toegepast, maar heeft ook een taak in de voorlichting hierover. We zien in de praktijk dat het voor organisaties en beleidsmakers moeilijk kan zijn om een vertaalslag te maken van wetgeving naar praktijk. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen is nog niet vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelen we verschillende voorlichtingsmaterialen en verzorgen we voorlichting over specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld het sociaal model en bejegening.

Interesse om voor uw organisatie een sessie vorm te geven? Neem dan contact op met vnproject@iederin.nl