De Alliantie wil niet alleen dat de rechten zoals opgenomen in het VN-verdrag goed worden toegepast maar heeft ook een taak in de voorlichting hierover. Om ervaringsdeskundigen en beleidsmakers hierbij te ondersteunen ontwikkelen we thematische communicatiemiddelen over bijvoorbeeld het sociaal model en bejegening. Deze materialen zijn te vinden op het kennisplein.