De organisaties en netwerken in de Alliantie werken met elkaar samen omdat ze de rechten van personen met een beperking, aandoening of chronische ziekte belangrijk vinden. Ze willen dat deze rechten goed worden toegepast in Nederlandse wetgeving, beleid maar ook in de praktijk. Het VN-verdrag als een krachtig instrument hiervoor en de inzet van ervaringsdeskundigen is daarbij essentieel. Maar hoe doe je dat eigenlijk, je ervaringen meegeven? Of anders gezegd, je ervaringsdeskundigheid inzetten?