Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

We willen een schaduwrapportage die echt gevoed is door de praktijkervaringen van mensen. Daarom is het vertelpunt opnieuw geopend. En daarom is het belangrijk dat er veel nieuwe verhalen worden toegevoegd. Het VN comité waardeert zo’n werkwijze en is dan eerder bereid om scherpe aanbevelingen aan de overheid te geven.

Waarom dan onze haast? Waarom vragen we je om nú jouw ervaringen met ons te delen?

Dat heeft een aantal redenen.

Omdat de Verenigde Naties het vragen …

De VN hebben ons gevraagd om een rapportage te leveren over de stand van zaken rond het VN-verdrag Handicap. In hoeverre worden de rechten van mensen met een handicap, die met het verdrag zijn vastgelegd, ook daadwerkelijk door de overheid gewaarborgd? Dat willen ze niet alleen aan de overheid zelf vragen, maar ook aan de mensen over wie het gaat – aan jou dus!

Omdat onze rapportage af moet …

We willen onze rapportage voor het einde van het jaar afronden. We hebben tot september om zoveel mogelijk ervaringsverhalen te verzamelen. Hieruit halen we de rode draad en combineren die met informatie uit onderzoeken, meldacties, artikelen, zwartboeken en de uitkomsten van verschillende focusgroepen. Dit gaan we samen verwerken tot een rapportage die we begin december af willen hebben. Kortom, we hebben nog wel wat te doen. En de tijd staat niet stil.

Maar genoeg over ons. Eigenlijk is er maar één reden die écht belangrijk is …

Omdat gelijke rechten nooit mogen wachten!

In het VN-verdrag Handicap zijn fundamentele rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte vastgelegd. Maar elke dag dat die alleen op papier en niet in de praktijk bestaan, is een dag waarop mensen hun leven niet kunnen leiden zoals zij dat zelf willen; waarop ze kansen moeten missen om zichzelf te ontwikkelen; waarop ze ervaren dat ze minder waard zijn dan anderen.

Kortom, elke dag dat die rechten niet in de praktijk bestaan, is een dag teveel. En hoewel de overheid stappen zet om ze te bevorderen, gaan de aanpassingen nog te langzaam, zo blijkt uit een rapport van het College voor de Rechten van de Mens.

Vandaar onze haast. Want met een duidelijk beeld van de praktijk, kunnen de VN onze overheid aansporen om meer actie te ondernemen.

Jouw ervaringsverhaal is hierbij dus heel belangrijk. Daarom hopen we dat je het met ons wil delen. En natuurlijk willen we niet te dwingend zijn … maar eigenlijk wel graag nú!

Stuur hier jouw verhaal in!