Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Na de goedkeuring van VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft de Nederlandse regering plannen opgesteld voor de uitvoering hiervan. Deze plannen staan in het ‘programma Onbeperkt meedoen!’ Een programma dat op 14 juni 2018 feestelijk van start ging. En als doel heeft merkbaar minder drempels in het leven van mensen met een beperking.

Bij de start van het programma heeft de minister de toezegging gedaan om ieder jaar voor de zomer een voortgangsrapportage over het programma Onbeperkt Meedoen aan de Tweede Kamer te sturen.
Deze voortgangsrapportage is afgelopen donderdag naar de Tweede Kamer verstuurd.

De vraag is nu: is Nederland toegankelijker geworden?
Minister Hugo de Jonge verwoordde het in zijn aanbiedingsbrief  als volgt. “Deze rapportage laat de eerste voortgang van het programma zien, maar er is nog werk aan de winkel. Met de inzichten uit deze rapportage als basis zet ik gedurende het vervolg van het programma graag het werk voort met alle deelnemende partijen om drempels te slechten die mensen in de praktijk ervaren.”

Lees hier de ‘Samenvatting in begrijpelijke taal van de Voortgangsrapportage Onbeperkt meedoen! 2019’ of de ‘volledige Voortgangsrapportage Onbeperkt meedoen! 2019’.