Zijn er voorbeelden van regionale netwerken?

Enkele voorbeelden van regionale netwerken zijn:

  • Het Regionaal Netwerk Ervaringsdeskundigheid in de regio regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Verschillende zorg- en welzijnsorganisaties uit deze regio’s hebben samen met werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt het initiatief genomen om dit netwerk te starten. Het regionaal Netwerk Ervaringsdeskundigheid richt zich op de gezamenlijke investering en aanpak voor een sterke regionale arbeidsmarkt voor ervaringsdeskundigen.
  • Het programma Regie in de regio van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Eén van doelen is ondersteuning en ontwikkeling van regionale herstelacademies en zelfregienetwerken zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid de ruimte hebben hun leven weer op te pakken. Regionale organisaties zijn te vinden in de MIND Atlas
  • Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant. Er zijn meerdere ervaringsdeskundigen aangesloten bij het NAH Netwerk Zuidoost Brabant. Op verzoek van mensen met NAH of hun mantelzorgers kunnen zij, via het Netwerk, ingezet worden.