Zijn er voorbeelden van inzet ervaringsdeskundigheid in de beleidscyclus bij de gemeente?

Een goed voorbeeld van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de beleidscyclus is de opstelling van de “Inclusieagenda” van de gemeente Almere. In Almere is een werkgroep “VN-verdrag in de praktijk (ViP) “actief. Hierin zitten elf inwoners (veelal ervaringsdeskundigen die zelf een beperking of handicap hebben) en twee medewerkers van de gemeente.

De werkgroep wil dat alle Almeerders zich geaccepteerd voelen. Ook willen ze dat de omgeving (ook digitaal) zo is ingericht dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de werkgroep een inclusieagenda opgesteld voor de periode 2018-2021. Belangrijke maatregelen in de agenda zijn de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte, de arbeidsmarkt en digitale kanalen (bijvoorbeeld websites van de overheid en andere instanties). Zie Almerekracht.nl