Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Een concreet voorbeeld van een advies is “Een handreiking voor patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling van digitale zorg”. Deze handreiking is een initiatief van  Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport en adviesorganisatie IKONE in het kader van de E-healthweek 2018.

Ook adviseren ervaringsdeskundigen jeugdhulporganisaties. En helpen zij bij het realiseren van verbeteringen bij het geven van hulp en voorlichting aan jonge ouders.

Ervaringsdeskundigen adviseren en denken ook mee op het gebied van ervaringsdeskundigheid bij herstelacademies.