Zijn er handreikingen voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid?

Verschillende organisaties zijn bezig met de ontwikkeling van handreikingen. Movisie heeft bijvoorbeeld een handreiking ontwikkeld voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de wijk.

Deze handreiking is ontwikkeld in het kader van een samenwerkingsproject met onder andere Landelijk Platform GGz (nu MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid).