Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Verschillende organisaties zijn bezig met de ontwikkeling van handreikingen. Movisie heeft bijvoorbeeld een handreiking ontwikkeld voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de wijk.

Deze handreiking is ontwikkeld in het kader van een samenwerkingsproject met onder andere Landelijk Platform GGz (nu MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid).