Welke vragen spelen er omtrent vertegenwoordiging bij ervaringsdeskundigheid

Allereerst is er de vraag: wie vertegenwoordigt de ervaringsdeskundige?

Hierbij speelt de vraag of de ervaringsdeskundige alleen zichzelf of juist een groep vertegenwoordigt.

Daarnaast lopen de meningen uiteen over de vraag of ervaringsdeskundigen alleen kunnen spreken voor de chronische ziekte of beperking waar zij ervaring mee hebben, of dat zij voor een bredere groep van mensen met chronische ziekten of beperking kunnen spreken.

Tot slot speelt de vraag in hoeverre een ervaringsdeskundige die zich in een professionele setting inzet (op termijn) representatief blijft voor de ‘gemiddelde’persoon van zijn of haar achterban.