Welke voorwaarden gelden er bij een vrijwilligersvergoeding?

De opdrachtgever kan een vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding betalen. De vergoeding moet het karakter hebben van een onkostenvergoeding en mag niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. De Belastingdienst hanteert de term“geen marktconforme vergoeding”. Als de vergoeding wel marktconform is, is er geen sprake van een vrijwilligersvergoeding maar van werknemerschap. De vergoeding wordt dan belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Meer informatie over de voorwaarden voor een vrijwilligersvergoeding staat op de website van de belastingdienst.