Welke stappen zijn nodig om een samenwerkingsovereenkomst af te kunnen sluiten tussen vragers en een aanbieders van ervaringsdeskundigheid?

Er is niet één specifieke handleiding voor het opstellen van en samenwerkingsovereenkomst maar er zijn een aantal belangrijke stappen die in meerdere handboeken genoemd worden.

Hierbij gaat het om planmatig werken, ruimte maken voor ervaringsdeskundigheid in de organisatie, het ontwikkelen van een duidelijke taakomschrijving en het bieden van randvoorwaarden.

Onder deze randvoorwaarden vallen dan het opnemen van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de werkprocessen in een organisatie en het aanbieden van een opleiding en training.