Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Er is niet één specifieke handleiding voor het opstellen van en samenwerkingsovereenkomst maar er zijn een aantal belangrijke stappen die in meerdere handboeken genoemd worden.

Hierbij gaat het om planmatig werken, ruimte maken voor ervaringsdeskundigheid in de organisatie, het ontwikkelen van een duidelijke taakomschrijving en het bieden van randvoorwaarden.

Onder deze randvoorwaarden vallen dan het opnemen van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de werkprocessen in een organisatie en het aanbieden van een opleiding en training.