Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Als ervaringsdeskundige kun je verschillende rollen vervullen, zoals ondersteuner, beleidsbeinvloeder, deskundigheidsbevorderaar, onderzoeker of initiatiefnemer van vernieuwing. Hierbij sta je als ervaringsdeskundige altijd in contact met anderen. Als ondersteuner van hulpverlening kun je de rollen aanduiden als ‘bruggenbouwer’, ‘bondgenoot’, ‘veranderaar’, ‘luis in de pels’ of ‘rolmodel’. Ervaringsdeskundigen kunnen schakelen tussen deze rollen. Zij zijn bewust van de verschillenden verbanden waarin zij een bijdrage leveren als ervaringsdeskundige.

Soms kunnen rollen overlappen of veranderen. Een duidelijk voorbeeld is een ervaringsdeskundige die tevens een ‘professionele’ rol heeft, bijvoorbeeld die van hulpverlener. Of een architect met eigen ervaringskennis die gespecialiseerd is in toegankelijkheidsvraagstukken.