Welke patiënten- en familieorganisaties houden zich met ervaringsdeskundigheid bezig?

Ervaringsdeskundigheid is de pijler van ongeveer 300 patiënten-, gehandicapten- en familieorganisaties. Deze organisaties zetten zich in voor voorlichting en informatieverstrekking, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

De organisaties kun je terugvinden via een aantal overkoepelende organisaties en websites:

  • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is hét platform van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol.
  • Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.
  • Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiënten- en consumentenorganisaties.
  • www.lfb.nu is de Landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Per Saldo is de landelijke belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget.
  • Coalitie voor Inclusie een netwerk van mensen en organisaties die samen werken aan een inclusieve samenleving.
  • ZorgkaartNederland.nl biedt een overzicht van allepatiëntenorganisaties in Nederland.