Welke organisaties zijn actief op het thema ervaringsdeskundigheid?

In principe zijn dit alle organisaties die gebruik maken van ervaringsdeskundigheid of met dit thema bezig zijn.

Hierbij gaat het om”vragers’ van ervaringsdeskundigheid. Dit zijn organisaties die gebruik (willen) maken van ervaringsdeskundigheid. Bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties zoals zorginstellingen, scholen of universiteiten.

En daarnaast zijn patiënten- en ouderorganisaties (belangenorganisaties),kennisinstituten, universiteiten en hogescholen en bedrijven en netwerken van ervaringsdeskundigen zelf actief bezig met het thema ervaringsdeskundigheid.