Welke organisaties houden zich bezig met onderzoek?

De volgende organisaties houden zich bezig met onderzoek:

ZonMw, een organisatie die onderzoek financiert, stimuleert de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen in projecten en programmering zodat de juiste –relevante- vragen gesteld worden en dat antwoorden goed toepasbaar zijn in de praktijk.

Het NIVEL, onderzoeksinstituut in de gezondheidszorg, heeft panels van mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Mensen uit deze panels worden bevraagd voor onderzoek.

Ook de drie koepels MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Patientenfederatie Nederland en Ieder(in) hebben panels die gebruikt worden voor onderzoek.

Diverse patientenorganisaties ontwikkelen zelf ook beleid voor een goede inbedding van ervaringsdeskundigheid in de onderzoekscyclus.Zie bijvoorbeeld de nierpatientenvereniging.

Het Centrum voor Cliëntervaringen is een platform dat een bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan van mensen in kwetsbare situaties door middel van onderzoek. Meer informatie over Centrum voor Cliëntervaringen.