Welke opleidingen zijn er voor ervaringsdeskundigen?

Er zijn verschillende opleidingstrajecten ontstaan voor ervaringsdeskundigen. Dit komt door het toenemend belang van ontwikkelingen in de professionaliteit en kwaliteit van de ervaringsdeskundigen.

Vaak richten deze trajecten zich op ervaringsdeskundigen met een GGZ-achtergrond.

In de reguliere opleidingen voor ervaringsdeskundigen staat het leren van gangbare vaardigheden voor hulpverleners centraal. Bij andere opleidingen staat meer de ervaringsdeskundigheid centraal.

Het aanbod van scholing is er in verschillende vormen en op alle niveaus. Het kan variëren van een algemene kennismaking tot een workshop/studiedag of een complete cursus of opleiding. Bij symposia of studiedagen kan worden uitgewisseld over nieuwe methodieken en thema’s zoals stigmatisering.