Welke ondersteuning kan een organisatie krijgen?

Hoe een organisatie ondersteund kan worden is afhankelijk van de vraag waarvoor een organisatie een ervaringsdeskundige in wil zetten. Organisaties kunnen verschillende vragen hebben zoals over het vormgeven van de rol van een ervaringsdeskundige, de begeleiding van een ervaringsdeskundige of vragen over financiën. Op dit moment is er nog niet één plek of organisatie die op alle vragen antwoord of ondersteuning kan geven. Wel zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning voor een organisatie, afhankelijk van de vraag. Ook zijn er verschillende partijen op dit moment bezig om instrumenten en trainingen te ontwikkelen. Movisie heeft bijvoorbeeld een handreiking ontwikkeld voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de wijk.