Welke netwerken en organisaties van ervaringsdeskundigen zijn er?

Er zijn verschillende netwerken en organisaties vanervaringsdeskundigen:

  • De vakvereniging voor ervaringswerkers (de VvEd) is de vereniging van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Zij verbindt ervaringsdeskundigen die in verschillende beroepsrollen actief zijn: ondersteuner, begeleider van groepen, voorlichter, kwartiermaker, adviseur, projectleider, onderzoeker, bestuurder, belangenbehartiger.
  • Kennisplein de ervaringsdeskundige wil de ontwikkeling van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid samenbrengen.
  • Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) -Programma, gebaseerd op ervaringskennis en omvat effectieve werkwijzen en strategieen van mensen met psychische kwetsbaarheden om zichzelf te (leren) helpen.
  • Het Platform F-ACT ervaringsdeskundigheid- Voor ervaringsdeskundigen werkzaam binnen een F-ACT-team of ACT-Team. Het Platform wordt ondersteund vanuit Kenniscentrum Phrenos.
  • Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders- Een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of verstandelijke handicap en/of ontwikkelingsstoornis en/of chronische ziekte.
  • Het Centrum voor Clientervaringen is een platform dat een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan van mensen in kwetsbare situaties door middel van participatief onderzoek.
  • GGZ-connect- Community voor de geestelijke gezondheidszorg met onder andere het thema ervaringsdeskundigen.
  • Het Herstelbureau van HVO-Querido- Voorbeeld van een herstelbureau (ervaringsdeskundigen die mensen helpen bij het herstelproces).