Welke goede praktijkvoorbeelden van ervaringsdeskundigheid zijn er?

Er zijn al vele praktijkvoorbeelden te vinden van ervaringsdeskundigheid.

Zo zijn er voorbeelden waarbij ervaringsdeskundigen andere mensen met een chronische ziekte of beperking direct ondersteunen. Dit kan plaatsvinden vanuit een wijkgerichte aanpak zoals een wijkbeheerder vanuit een woningbouwvereniging, als lid van een wijkteam of als een team van ervaringsdeskundigen in de wijk. Ook in het onderwijs ondersteunen ervaringsdeskundigen andere mensen met een chronische ziekte of beperking. En op het werk helpen ervaringsdeskundigen andere mensen met een chronische ziekte of beperking, bijvoorbeeld in grote organisaties via het autisme kennisnetwerk.

Ook zijn er praktijkvoorbeelden van advisering en onderzoek in zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en gemeentes. Ervaringsdeskundigen adviseren gemeenten over toegankelijkheid en ggz-instellingen over veiligheid. Ook denken ervaringsdeskundigen mee bij kennisontwikkeling en het opstellen van een onderzoeksagenda.

Ervaringsdeskundigen behartigen de belangen van de achterban en dragen bij aan bijvoorbeeld bewustwording in de wijk of op een opleiding.