Welke definities van ervaringsdeskundigheid zijn in omloop?

Er zijn diverse definities voor ervaringsdeskundige/ervaringsdeskundigheid afhankelijk van de sector of invalshoek.

Hierbij zijn er drie elementen die de kern van ervaringsdeskundigheid omvatten:

  • Ervaringsdeskundigheid overstijgt de individuele, persoonlijke ervaring.
  • Een ervaringsdeskundige is in staat om te reflecteren op de eigen ervaring en deze te verbinden met ervaringen van anderen.
  • Een ervaringsdeskundige zet de eigen ervaringen in ten behoeve van anderen.