Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Als vrager van ervaringsdeskundigheid moet je in staat zijn om draagvlak en visie binnen je organisatie te kunnen creëren voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Er moet duidelijkheid zijn over de rollen, taken en verwachtingen. En het is van belang om de medewerkers die gaan werken met ervaringsdeskundigen voor te bereiden, bijvoorbeeld door het aanbieden van een training.