Welke competenties moet je als vrager van ervaringsdeskundigheid bezitten?

Als vrager van ervaringsdeskundigheid moet je in staat zijn om draagvlak en visie binnen je organisatie te kunnen creëren voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Er moet duidelijkheid zijn over de rollen, taken en verwachtingen. En het is van belang om de medewerkers die gaan werken met ervaringsdeskundigen voor te bereiden, bijvoorbeeld door het aanbieden van een training.