Welke categorieën ervaringsdeskundigheid kun je onderscheiden?

Je kunt  vier categorieën ervaringsdeskundigheid onderscheiden:

  1. Ervaringskennis: het inbrengen van de eigen ervaring.  De persoon kan bevraagd worden op primaire ervaringen of op zijn/haar leven met een beperking. Deze ervaringen hoeven niet representatief te zijn voor een bredere groep mensen met een beperking. Het inzetten van deze kennis vraagt om een representatieve vertegenwoordiging, ook in aantallen.
  2. Ervaringsdeskundigheid: het inbrengen van zelf overstijgende kennis en expertise vanuit het perspectief van mensen met een beperking. De persoon kan reflecteren op zijn/haar leven met een handicap en op dat van anderen met vergelijkbare ervaringen. De persoon kan voor zichzelf spreken en voor andere mensen over hun leven met een handicap (de grootte van de groep anderen waar hij/zij voor kan spreken kan per persoon, per onderwerp aanzienlijk variëren). Hiervoor zijn een behoorlijk kennisniveau en specifieke competenties nodig, afhankelijk van de rol of functie van de betreffende ervaringsdeskundige.
  3. Ervaringsdeskundigheid vanuit vertegenwoordigende organisaties: het inbrengen van gebundelde kennis en verzamelde signalen vanuit en namens een achterban (‘belangenbehartiging’).
  4. Ervaringsdeskundigheid op basis van specialistische vakkennis, niet noodzakelijkerwijs op basis van een beperking. Denk bijvoorbeeld aan het meewerken bij Stichting Accessibility (digitale toegankelijkheid), PBT Consult (toegankelijk bouwen), Vereniging Ervaringsdeskundigheid (ggz-ervaringsdeskundigen) of kennisinstituten.