Welke beroepscompetentieprofielen zijn er op het gebied van ervaringsdeskundigheid?

In de GGZ is een Beroepscompetentieprofiel ontwikkeld voor Ervaringsdeskundigheid, de BCP-E. Meer informatie hierover en het volledige Beroepscompetentieprofiel staat op Kennisplein de Ervaringsdeskundige.

In andere werkvelden dan de GGZ zijn op dit moment geen beroepscompetentieprofielen bekend.