Wat zijn eventuele knelpunten in wet/regelgeving die de inzet van ervaringsdeskundigheid belemmeren?

Er zijn verschillende knelpunten in wet/regelgeving die belemmerd werken maar er is nog geen (compleet) overzicht. Het zou goed zijn als deze knelpunten ten behoeve van de implementatie van het VN-verdrag in beeld wordt gebracht.

Werkgevers kunnen huiverig zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen omdat gezondheidsproblemen een bedrijfsrisico vormen. Dit is belemmerend voor het structureel inzetten van ervaringsdeskundigheid.