Wat zijn de verplichtingen van de gemeente bij de uitvoering van het VN-Verdrag?

Gemeenten zijn als onderdeel van de staat verplicht het VN- verdrag uit te voeren. Gemeentes zijn daarom verplicht om de doelgroep al vanaf het begin van beleidsontwikkeling te betrekken.Daarnaast zijn gemeentes verplicht om te werken aan een geleidelijke realisatie van de andere ambities van het verdrag op de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijkheid hebben (met uitzondering van het kiesrecht en het recht op vrijheid van meningsuiting, welke wel direct verwezenlijkt moeten worden).De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 25 gemeenten benoemd tot koploper voor de uitvoering van het VN-verdrag. Zij hebben een gezamenlijk manifest ondertekend en werken de komende twee jaar samen om het VN-Verdrag Handicap in hun gemeente verder in te voeren.

Het manifest staat op de website van de VNG.