Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor de tot standkoming van een beloningsbeleid en een goede samenwerking?

De belangrijkste voorwaarde is om vanaf de start ervaringsdeskundigen zelf  te betrekken bij het maken van een plan van om ervaringsdeskundigen in te zetten. Dit leidt tot een gelijkwaardige samenwerking.

Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat er voldoende budget is voor de beloning van ervaringsdeskundigen en het creëren van goede randvoorwaarden.