Wat wordt er verstaan onder vraag en aanbod van ervaringsdeskundigheid?

De vraag naar ervaringsdeskundigheid komt van organisaties die gebruik (willen) maken van ervaringsdeskundigheid. Het gaat om maatschappelijke organisaties zoals zorginstellingen, scholen of universiteiten, maar ook om de (lokale) overheid en het bedrijfsleven. Het aanbod van ervaringsdeskundigheid bestaat uit personen die hun ervaringsdeskundigheid in willen zetten.