Wat kan het College voor de Rechten van de Mens betekenen bij discriminatie?

Word je gediscrimineerd en weigert de aanbieder of werkgever een oplossing, dan kun je een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College zal de klacht zorgvuldig bekijken. Zo nodig nemen ze contact met je op voor een toelichting of meer informatie. Ze nemen ook contact op met degene over wie je klaagt. Die kan dan uitleggen hoe het volgens hen in elkaar zit. Als het College merkt dat er door verder te praten een oplossing mogelijk is, dan nodigen ze jou en degene over wie je klaagt uit voor een zitting. Komen jullie er onder leiding van het College samen uit, dan zijn verdere stappen niet nodig. Komen jullie er niet uit, dan doet het College een uitspraak over jouw klacht.

Die uitspraak is niet bindend. Het gaat om een dringend advies. Maar de uitspraken van het College kan een werkgever of een aanbieder natuurlijk niet zomaar naast zich neerleggen.

Het College kan geen maatregel, zoals een schadevergoeding, opleggen als je gediscrimineerd bent. Als de organisatie met het oordeel van het College niets doet, kan je naar de rechter stappen. Het College kijkt in een zaak alleen of er gediscrimineerd is. Een rechter kijkt ook naar andere punten in de zaak. Daarom kan de uitkomst bij de rechter anders zijn. Wel moet de rechter altijd het oordeel van het College in zijn of haar afweging meenemen. Als de rechter het oordeel van het College niet volgt dan moet worden uitgelegd waarom niet.

Je hebt geen advocaat nodig om een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Vaak is het wel handig om je te laten ondersteunen door iemand van het antidiscriminatiebureau.