Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Bij het antidiscriminatiebureau luisteren ze eerst goed naar je verhaal. Ze geven je advies over hoe je de discriminatie kunt aanpakken. Zo nodig helpen ze je daarbij. Ze ondersteunen je bijvoorbeeld bij het schrijven van brieven of het organiseren van een gesprek met degene door wie jij je gediscrimineerd voelt. Meestal kun je op die manier samen tot een oplossing komen. Veel aanbieders realiseren zich namelijk niet dat ze discrimineren. Als ze horen hoe het zit, willen ze vaak best meedenken over een goede oplossing.

Lukt dat niet, dan kan het antidiscriminatiebureau je ook helpen met het zetten van stappen om de discriminatie ongedaan te maken. Bijvoorbeeld via een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens of een aangifte bij de politie.