Wat is het verschil tussen een ervaringsdeskundige en een andere professional?

Als ervaringsdeskundige heb je kennis over een chronische ziekte of beperking en het omgaan hiermee. Je weet wat de ziekte of beperking in het dagelijks leven kan betekenen.

Deze kennis is specifiek voor een ervaringsdeskundige. Andere professionals hebben kennis van de systemen maar geen eigen ervaringskennis.