Wat is het onderscheid tussen generieke vaardigheden en specifieke vaardigheden van ervaringsdeskundigen?

Generieke vaardigheden gelden voor alle rollen van ervaringsdeskundigen. Hierbij gaat het om communicatieve en sociale vaardigheden, zoals het kunnen overbrengen van gezamenlijke ervaringen en gevoelens van cliënten en het kunnen hanteren van weerstand. Ook verslaglegging is een belangrijke vaardigheid voor bijna alle rollen van een ervaringsdeskundige.

Specifieke vaardigheden hangen samen met de context/het domein waarin de ervaringsdeskundigheid wordt ingezet.

Er zijn specifieke vaardigheden nodig bij individuele ondersteuning door een ervaringsdeskundige in revalidatiecentra en bij organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking .In vergelijking met collega’s uit andere sectoren speelt de verstandelijke beperking een bepalende rol bij de mogelijkheden van ervaringsdeskundigen. Het vraagt van de persoon zelf verschillende vaardigheden, afhankelijk van de specifieke rol.

Ook in de GGZ zijn specifieke vaardigheden nodig bij de inzet van ervaringsdeskundigheid. Deze sluiten aan bij de algemene vaardigheden en zijn uitgebreid uitgewerkt in het Beroepscompententieprofiel Ervaringsdeskundigheid.