Wat is er nodig om maatwerk te kunnen leveren in de beloning van ervaringsdeskundigen?

Voor het leveren van maatwerk in de beloning is het van belang om een duidelijk zicht te hebben op de kwaliteit van de te leveren diensten. In de ggz is er een functieprofiel ontwikkeld. In ander sectoren bestaan nog geen uitgewerkte typeringen van gevraagde werkzaamheden en de hiervoor noodzakelijke kennis en vaardigheden. Iedereen is overtuigd van de noodzaak van het ontwikkelen van een dergelijk systeem. Maar er wordt verschillend gedacht over de manieren waarop zo’n systeem kan worden opgezet.