Wat is een valkuil bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid?

De belangrijkste valkuil is om te snel van start te gaan met het inzetten van ervaringsdeskundigheid zonder dat er eerst is gewerkt aan een draagvlak in de organisatie of aan een goede samenwerking.

Als deze stap wordt overgeslagen, kan sprake zijn van onvoldoende commitment. Duidelijke afspraken over rollen, taken, verwachtingen en (financiele) randvoorwaarden kunnen niet worden gemaakt of geborgd. Het vraagt een goede voorbereiding, tijd en menskracht om ervaringsdeskundigen in te zetten binnen een organisatie.