Wat is de rol van uitkerende instanties en belastingdienst?

Uitkerende instanties zoals het UWV en de afdeling sociale zaken van de gemeente hebben als missie om zo veel mogelijk mensen deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Deze instanties hebben er belang bij dat mensen zo kort mogelijk afhankelijk zijn van een uitkering. De inzet van ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer beroepsmatig en in betaalde banen. Hierdoor ontstaat er arbeidsmarktperspectief voor mensen die voorheen weinig kans maakten op betaald werk. Ervaringsdeskundigen die willen gaan werken ervaren echter belemmeringen door verschillende regels van de uitkerende instanties. Een belangrijk knelpunt is dat het UWV ervan uit gaat dat werkende ervaringsdeskundigen arbeidsvermogen hebben, terwijl dit alleen onder zeer specifieke voorwaarden het geval is.

Daarnaast gebruikt de Belastingdienst rekenmethodes die soms tot zeer ongunstige uitkomsten leiden.