Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

In het VN-Verdrag staat dat mensen met een chronische ziekte of beperking betrokken moeten worden bij de besluitvorming, bij het opstellen, uitvoeren en monitoring van beleid aangaande het VN-Verdrag. De Nederlandse Staat is partij bij het VN-Verdrag en vandaaruit verplicht om het verdrag te implementeren. Overheidsinstellingen zoals gemeenten zijn daaom verplicht om de doelgroep al vanaf het begin van beleidsontwikkeling te betrekken.

Andere organisaties nemen op eigen initiatief acties. MKB-Nederland ondersteunt ondernemers om zorg te dragen voor een goede toegankelijkheid. Hierbij is de inzet van ervaringsdeskundigen nodig.