Wanneer beloon je de inzet van ervaringsdeskundigheid?

Hierbij is er een onderscheid te maken tussen de inzet van ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en een professionele inzet van ervaringsdeskundigheid.

Bij inzet van ervaringskennis, gaat het vaak om een eenmalige of incidentele vrijwillige inzet. Betrokkenen kunnen onderling afspraken maken over een onkosten(vergoeding).

In tegenstelling tot iemand met alleen ervaringskennis beschikt een ervaringsdeskundige over vaardigheden om ervaringskennis (professioneel) in te zetten voor anderen. Dit type inzet moet altijd worden beloond.

Bij professionele ervaringsdeskundigheid is in de praktijk vaak sprake van een dienstverband, bijvoorbeeld bij een instelling, of een gemeente. De beloning wordt dan bepaald op basis van de functieomschrijving en bijbehorende loonwaardering.