Waarom is de inbreng van een ervaringsdeskundige belangrijk?

De inbreng van een ervaringsdeskundige is van belang voor de gehele maatschappij. Het draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig deelneemt.

Voor ondernemers, organisaties, overheden en onderzoekers is de inbreng en het meedenken van een ervaringsdeskundige kostenbesparend. Achteraf aanpassen van producten of diensten is niet meer nodig. Ook kan de inbreng een bijdrage leveren aan sociale innovaties.

Als ervaringsdeskundige kun je de professionals helpen om toegang te krijgen tot de doelgroep waarmee ze werken.

Tot slot biedt de ervaring die je als ervaringsdeskundige opdoet (weer) een kans bij het vinden van (betaald) werk.