Waar moet ik rekening mee houden bij het organiseren van bijeenkomsten?

Zaken om rekening mee te houden bij het organiseren van bijeenkomsten:

  • De locatie moet bereikbaar (auto, OV) en toegankelijk zijn.
  • De ruimte waar de bijeenkomst gehouden wordt en de toiletvoorzieningen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een motorische beperking.
  • Inventariseer of er aanvullende eisen aan de ruimte gesteld moeten worden:
  • Ga bijvoorbeeld na of er ADL assistentie aanwezig moet zijn.
  • Zijn er mensen die een hulp- of assistentiehond meenemen?
  • Is er een ringleiding nodig?
  • Is er een gebarentolk of een schrijftolk nodig?
  • Zijn er dieetwensen wanneer er een lunch aangeboden wordt?
  • Houd ook rekening met de aanvangstijden. Sommige mensen hebben ’s ochtends wat langer tijd nodig om zich voor te bereiden op de reis, of doen er vanwege beperkte vervoersmogelijkheden langer over om de locatie te bereiken. Liever dus niet te vroeg starten of te laat eindigen.