Waar moet ik als werkgever rekening mee houden bij het inhuren van een ervaringsdeskundige?

De werkgever kan een ervaringsdeskundige inhuren als werknemer, zelfstandige (zzp’er) of als vrijwilliger. Bij inhuur van een ervaringsdeskundige als werknemer (er is een arbeidsovereenkomst), loopt de werkgever financiele risico’s als de werknemer ziek wordt. De werkgever is bij ziekte verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer en het doorbetalen van salaris.  Een zelfstandige werkt meestal op basis van een opdrachtovereenkomst en is zelf verantwoordelijk voor herstel en inkomen tijdens ziekte.

Een werknemer kan bij ontslag recht hebben op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Dit is niet van toepassing bij een zelfstandige.