Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

De werkgever kan een ervaringsdeskundige inhuren als werknemer, zelfstandige (zzp’er) of als vrijwilliger. Bij inhuur van een ervaringsdeskundige als werknemer (er is een arbeidsovereenkomst), loopt de werkgever financiele risico’s als de werknemer ziek wordt. De werkgever is bij ziekte verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer en het doorbetalen van salaris.  Een zelfstandige werkt meestal op basis van een opdrachtovereenkomst en is zelf verantwoordelijk voor herstel en inkomen tijdens ziekte.

Een werknemer kan bij ontslag recht hebben op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Dit is niet van toepassing bij een zelfstandige.