VN-verdrag en Wet Gelijke Behandeling

Sinds juli 2016 geldt het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap óók in Nederland. Dit verdrag is een belangrijk verdrag op het gebied van mensenrechten. Mensen met een beperking of een chronische ziekte hebben hier mee recht op een gelijke behandeling en ook op participatie.

Soms kun je in een situatie komen waarin geen rekening gehouden wordt met je beperking of je chronische ziekte. In zo’n geval kun je niet rechtstreeks een beroep doen op dit VN-verdrag. Je kunt wel een beroep doen op de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Voordat je een klacht kunt indienen bij een officiele instantie moet je eerst zelf een aantal dingen gedaan hebben: je moet zelf aangeven dat je een aanpassing nodig hebt (bij werkgever, school, woningbouwvereniging of het vervoersbedrijf).
De andere partij moet daarna onderzoeken of en zo ja welke aanpassing hij kan doen.
Daarna moet je met elkaar overleggen. De ander mag niet zomaar een oplossing bedenken. En jij kunt niet alles vragen en eisen. De aanpassing moet wel doeltreffend zijn en mag niet onevenredig belastend zijn: je kunt niet het onmogelijke vragen.
Als je het niet eens bent met de aanpassing van de andere partij, moet jij bewijzen dat een andere aanpassing voor jou doeltreffender is.
Word je het nog steeds niet eens, dan kun je een discriminatieklacht indienen.

Meer hierover kun je nalezen op Gewoongelijk.nl. Hier staat ook een stappenplan dat helpt om gebruik te maken van je rechten.