Vervult het adviespunt ervaringsdeskundigheid een makelaarsrol tussen vraag en aanbod?

Nee, het adviespunt vervult (nog) geen makelaarsfunctie tussen vraag en aanbod. Wel heeft het adviespunt een uitgebreide sociale kaart van organisaties waar je terecht kunt voor je vraag.

Het adviespunt heeft een informerende rol en kan er voor zorgen dat mensen met elkaar in contact komen.