Organiseert de Alliantie VN-verdrag trainingen voor ervaringsdeskundigen?

De Alliantie VN-verdrag biedt regelmatig trainingen aan ervaringsdeskundigen aan. Hierin leer je het VN-Verdrag te gebruiken om voor de rechten van mensen met een beperking op te komen. En bespreken we hoe je in jouw eigen gemeente kan bijdragen aan een inclusievere samenleving. De trainingen vinden plaats op een goed toegankelijke locatie.

Op www.nietsoveronszonderons.nl staat het actuele aanbod.