Kan ik aangifte doen bij de politie als ik gediscrimineerd word?

Ja dat kan, het kan zelfs online, maar de kans is groot dat het niet veel zal opleveren. Het kan in twee gevallen.

  • Als iemand zich mondeling of schriftelijk discriminerend uitlaat over mensen met een handicap of ziekte in het algemeen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst zijn, maar ook in de krant of op sociale media.
  • Als jij persoonlijk gediscrimineerd wordt door iemand bij de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Dus bijvoorbeeld als iemand je de toegang weigert tot een café, of categorisch weigert om zijn zaak toegankelijk te maken voor jou, terwijl dat gemakkelijk zou kunnen.

De politie zal beginnen met een beoordeling van de zaak. De kans is groot dat ze jouw aangifte wel in de statistieken opnemen, maar er verder niet veel mee doen. Dat kan overigens nog best nuttig zijn, vooral als er over dezelfde mensen vaker dit soort klachten binnenkomen.

De politie kan ook besluiten om je aangifte verder te onderzoeken. Uiteindelijk beslist dan de Officier van Justitie of de dader vervolgd wordt. Dat hangt onder andere af van de inschatting die ze maken of de dader inderdaad veroordeeld kan worden. Politie en Justitie moeten zich daarbij wel houden aan de ‘Aanwijzing discriminatie’, waar in staat dat bij een aangifte van bewijsbare en strafbare discriminatie altijd vervolging wordt ingesteld.