Is er een overzicht van websites van Kennisinstituten, Universiteiten en Hogescholen die zich bezig houden met ervaringsdeskundigheid?

De volgende kennisinstituten, Universiteiten en Hogescholen houden zich bezig met ervaringsdeskundigheid:

 • Movisie
 • Trimbos Instituut
 • Verwey Jonker Instituut
 • Nivel
 • Vilans
 • Disabilitystudies
 • Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie, Hogeschool van Amsterdam
 • Onderzoek Sociale-Innovatie, HAN-onderzoek,Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Onderzoek kenniscentra rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid Hogeschool Groningen
 • Onderzoeksthemas-gezondheid-en-welzijn en ggz en samenleving, Windesheim
 • Project levenservaring naar -ervaringsdeskundigheid, Hoge School Utrecht
 • Talentontwikkeling en zelfmanagement en participatie. Hogeschool Rotterdam, Landelijk aanspreekpunt opgericht door vijf hogescholen voor de integratie van ervaringskennis en -deskundigheid binnen het hbo-onderwijs.
 • Kennisplein de Ervaringsdeskundige